TRELOG

Fremdriftsalternativer

Enkel veivdrift for motorsag

Varekode6600-000-7025

1163kr

Manuell styring av el-sag (3-fas, 230 V)

Varekode6600-000-7016

3475kr

Manuell fjernmating elsag (3-fas 230V)

Varekode6600-000-7018

8000kr