TRELOG

Informasjonsvideoer for båndsagbruk

(Engelsk tale)

Se hvor lett det er og hvordan man skifter sagbånd på videon.

Hvordan bruke last cut indikatoren som viser siste snitt.

Justerbar bladstyring

Hvordan justere høyden på sagsnittet.

En omdreining på veiven er akkurat 1 tomme.

Hvordan innstalere høye stokkstøtter

Hvordan laste opp båndsagbruket på tilhenger uten å ta av saghodet