TRELOG

Logosol Sauno tretørkeaggregat

Logosol Sauno tretørkeaggregat

Til finsnekring trengs det tørt virke. Listverk, møbler, gulv og vinduer er eksempler der tørrhet er spesielt viktig. Fuktinnholdet bør helst ligge rundt 10 %, kanskje til og med lavere, og det skal ikke være sprekkdannelse.

Dette kan det være vanskelig å oppnå med tradisjonell friluftstørking.

Med et eget tørkekammer får du perfekt tørket, verdifullt snekkervirke på få uker.

App styring av virkestørkerenNoen fordeler med tørkekammeret

✔Enkelt å laste inn takket være den høye åpningen.

✔Jevnt og kontrollert tørkeresultat.

✔Perfekt tørket, verdifullt snekkervirke på få uker.

Furu bli høveltørr innen en uke.

✔Energieffektiv tørking og et perfekt resultat.

Du får færre sprekker og skjevheter enn med friluftstørket virke.

✔Tørkeren veier bare ca. 50 kg og flyttes enkelt av to personer.

Noen fordeler tørkeanlegget

✔Kraftig viftefunksjon for effektiv sirkulasjon i tørkekammeret.

✔Integrert luftinntak

✔Jevnt og kontrollert tørkeresultat.

✔Passer perfekt sammen med Logosols tørkekammer med toppventil, som regulerer hvor raskt dampen slippes ut.


Logosol WDU 2 kw 1-fas

Varekode6200-000-0000

kr 13250 inkl mva

Tørkekammer inkl. Logosol WDU 2 kw 1-fas


Varekode6200-555-0000

kr 43388 inkl mva 

Tørk virket raskt og enkelt

Til finsnekring trengs det tørt virke. Listverk, møbler, gulv og vinduer er eksempler der tørrhet er spesielt viktig. Fuktinnholdet bør helst ligge rundt 10 %, kanskje til og med lavere, og det skal ikke være sprekkdannelse. Dette kan det være vanskelig å oppnå med tradisjonell friluftstørking. Med et eget tørkekammer får du perfekt tørket, verdifullt snekkervirke på få uker.