TRELOG

Logosol Sauno tretørkeaggregat


Oppgradert og forbedret 2 kW Sauno-tørkeaggregat med kraftig viftefunksjon for sirkulasjon i tørkekammeret. Aggregatet har også et integrert luftinntak som suger luft inn i tørkeren ved hjelp av undertrykket som dannes i luftstrømmen. Den tørre og kalde uteluften blandes med den oppvarmede, fuktige luften i Sauno-tørkeaggregatet før den når frem til virket i kammeret. Dette er egenskaper som gir et jevnere og mer kontrollert tørkeresultat.

Logosol Sauno tretørkeaggregat


Til finsnekring trengs det tørt virke. Listverk, møbler, gulv og vinduer er eksempler der tørrhet er spesielt viktig. Fuktinnholdet bør helst ligge rundt 10 %, kanskje til og med lavere, og det skal ikke være sprekkdannelse. Dette kan det være vanskelig å oppnå med tradisjonell friluftstørking. Med et eget tørkekammer får du perfekt tørket, verdifullt snekkervirke på få uker.


Tørk virket raskt og enkelt

Logosols tørkekammer er en smart løsning med en myk, isolert duk som holdes oppe av en stabil innvendig aluminiumskonstruksjon. Tørkekammeret holder på den varme og fuktige luften i den innledende tørkefasen. Hvis tørkekammeret brukes utendørs, noe vi anbefaler, brukes en tosjiktsløsning, med et beskyttende yttertelt. Tørkeren veier bare ca. 50 kg, så to personer flytter den uten problemer. – Et alternativ til ytterteltet kan være at du selv bygger en liten frittstående værbeskyttelse til det isolerte tørkekammeret. Det kan være et godt alternativ hvis tørkeren skal være oppstilt permanent, sier Mattias Byström.


Mer effektivt og bedre kontroll

Det oppgraderte 2 kW Sauno-tørkeaggregatet har betydelig kraftigere viftefunksjon for sirkulasjonen i kammeret. Det nye aggregatet har også et integrert luftinntak som suger luft inn i tørkeren ved hjelp av undertrykket som dannes i luftstrømmen. Den tørre og kalde uteluften blandes med den oppvarmede, fuktige luften i Sauno-tørkeaggregatet før den når frem til virket i kammeret. Det gjør at vi får et jevnere og mer kontrollert tørkeresultat. Ved hjelp av tørkekammerets toppventil, som har flere åpningsposisjoner, regulerer du hvor raskt dampen skal slippes ut.


Stor interesse

Det er merkbart stor interesse for tørkekammeret med det oppdaterte Sauno-tørkeaggregatet. Monteringen er svært enkel. Aldri før har det vært en ferdig løsning som kan være i gang med tørking av snekkervirke innen en time etter at du har begynt å sette sammen anlegget.

Tørkekammeret er for tiden tilgjengelig i én størrelse. Vi har gjort det betydelig større enn forgjengeren. Den innvendige lengden er nesten tre meter, og bredden er 70 cm. Høyden er 1,1 m på det laveste punktet, men skråner oppover mot 1,4 m ved åpningen for å underlette innlastingen av virket.

– Det medfølger aluminiumsføtter som holder virkestabelen oppe fra gulvet, slik at luften kan sirkulere fritt. Innlastingen går lett fordi hele langsiden kan åpnes. Mellomleggene, såkalte strø, legges rett over hverandre mellom virkelagene. De bør være tørre og helst like tykke som materialene som skal tørkes, slik at det blir tilstrekkelig sirkulasjon. Det bør også være litt avstand mellom plankestablene, og også mot sidene av tørkeren, sier Mattias.

Tørkeanlegget bestilles som en pakke, med eller uten yttertelt, hvor alt du trenger er inkludert. Når du har montert tørkeanlegget, setter du ganske enkelt støpselet inn i et standard 220 V strømuttak. Aldri før har det vært så lett å få perfekt tørket snekkervirke i alle slags tresorter og dimensjoner.


Noen fordeler tørkekammeret

✔Enkelt å laste inn takket være den høye åpningen.

✔Jevnt og kontrollert tørkeresultat.

✔Perfekt tørket, verdifullt snekkervirke på få uker. Furu bli høveltørr innen en uke.

✔Energieffektiv tørking og et perfekt resultat. Du får færre sprekker og skjevheter enn med friluftstørket virke.

✔Tørkeren veier bare ca. 50 kg og flyttes enkelt av to personer.

Noen fordeler tørkeanlegget

✔Kraftig viftefunksjon for effektiv sirkulasjon i tørkekammeret.

✔Integrert luftinntak

✔Jevnt og kontrollert tørkeresultat.

✔Passer perfekt sammen med Logosols tørkekammer med toppventil, som regulerer hvor raskt dampen slippes ut.

Vi anbefaler Logosol tørkekammer for deg som:

✔ønsker å unngå at det ferdige produktet sprekker eller slår seg

✔har mulighet til å få tak i litt spesielle tresorter som du vil snekre med

✔skal lage dører, vinduer eller møbler.

Behovstilpasset tørking (Faktaboks)

For noen bruksområder, for eksempel gjerder, plattinger, fasader og andre enkle byggearbeider, går det bra å bruk nysaget virke. For andre bruksområder må virket tørkes før det kan brukes. Når fuktighetsinnholdet i virket har falt til maksimalt 20 %, er virket byggetørt og kan brukes til bygningsarbeid. Andre navn på virke tørket til 20 % er høveltørt eller skipningstørt. Tradisjonelt har virke blitt tørket til byggetørr tilstand ved hjelp av friluftstørking utendørs. I dag tørkes nesten alt virke i treindustrien i tørkeovner, men friluftstørking i strølagte stabler er fortsatt den vanligste metoden for virketørking i mindre sagbruk.

Når tre brukes til innendørs snekkerarbeid, gulv eller møbler, må fuktighetsinnholdet reduseres til 10 % eller mindre. Dette kan oppnås ved at virket lagres innendørs i et oppvarmet lokale i lang tid, men det beste er å bruke en tretørker, for å redusere risikoen for at virket sprekker eller slår seg. Logosol har i årenes løp skaffet seg mye erfaring gjennom salget av Sauno-tørkeren. Nå lanseres en videreutviklet modell av tørkeren som vi tror vil være til stor glede for mange snekkere og andre nevenyttige som stiller høye krav og har tålmodighet til å vente på at virket skal tørke.